صعود جوکوویچ به نیمه نهایی US Open

در چهارمین و آخرین گرنداسلم سال 2016، مسابقات US Open ، نوواک جوکوویچ و جو ویلفرد سانگا در یک چهارم نهایی به مصاف هم رفتند و در حالی که جوکوویچ، مرد شماره یک دنیا 2 ست از حریف خودش جلو بود، سانگا در ست سوم مصدوم شد و جوکوویچ به نیمه نهایی این مسابقات صعود کرد ......

در چهارمین و آخرین گرنداسلم سال 2016، مسابقات US Open ، نوواک جوکوویچ و جو ویلفرد سانگا در یک چهارم نهایی به مصاف هم رفتند و در حالی که جوکوویچ، مرد شماره یک دنیا 2 ست از حریف خودش جلو بود، سانگا در ست سوم مصدوم شد و جوکوویچ به نیمه نهایی این مسابقات صعود کرد.

تگ ها


تنیس