صعود دیمیتروف، داوید فرر و کریوس به دور دوم «مسترز مادرید»

در دور اول رقابت های اوپن مادرید، چهره های سرشناسی همچون مونفیلس، دیمیتروف و سونگا به مرحله دوم صعود کردند ......

در دور اول رقابت های اوپن مادرید، چهره های سرشناسی همچون مونفیلس، دیمیتروف و سونگا به مرحله دوم صعود کردند.

تگ ها


تنیس