صعود « دیمیتروف » به دور چهارم ؛ ویمبلدون 2017

در دور سوم مسابقات تنیس ویمبلدون 2017 ، گریگور دیمیتروف بلغار با انصراف دودی سلا در ابتدای ست سوم راهی دور چهارم ویمبلدون شد ......

در دور سوم مسابقات تنیس ویمبلدون 2017 ،  گریگور دیمیتروف بلغار با انصراف دودی سلا در ابتدای ست سوم راهی دور چهارم ویمبلدون شد.

نتیجه دو ست بازی به این ترتیب است : 6-1 6-1

تگ ها


اخبار روز تنیس ویمبلدون تنیس