صعود «راجر فدرر» به نیمه نهایی «اوپن استرالیا»

راجر فدرر با پیروزی مقابل زورف موفق شد که به نیمه نهایی مسابقات اوپن استرالیا صعود کند ......

راجر فدرر با پیروزی مقابل زورف موفق شد که به نیمه نهایی مسابقات اوپن استرالیا صعود کند. حریف بعدی فدرر هموطن او یعنی واورینکا است.