صعود رافائل نادال و دامینیک تیم به فینال «مسترز مادرید»

رافائل نادال سرانجام موفق شد پس از سه سال رقیب دیرینه خود یعنی نواک جوکوویچ را شکست دهد و به همراه دامینیک تیم به دیدار پایانی این رقابت ها صعود کند ......

رافائل نادال سرانجام موفق شد پس از سه سال رقیب دیرینه خود یعنی نواک جوکوویچ را شکست دهد و به همراه دامینیک تیم به دیدار پایانی این رقابت ها صعود کند.

تگ ها


اخبار ویژه تنیس