صورت‌های جدید بازیکنان رئال‌مادرید در FIFA 19

در این ویدیو نگاهی داریم به صورتهای جدید بازیکنان رئالمادرید از جمله راموس، مارسلو، بیل و ......

در این ویدیو نگاهی داریم به صورت‌های جدید بازیکنان رئال‌مادرید از جمله راموس، مارسلو، بیل و ... در جدیدترین نسخه از بازی FIFA.