صیاد منش:جواب سیانکی را منتظری داد؛ انتخابم درست بود/ ویدیو

اللهیار صیادمنش، پس از دیدار استقلال و ذوب آهن با خبرنگاران مصاحبه کرد....

ویدیوی صحبت های صیادمنش را تماشا می کنید.