ضربات پنالتی در FiFa 19

گیم پلی جدید ضربات پنالتی فیفا 19 بین دو تیم آث میلان و یوونتوس را در این ویدیو مشاهده کنید ......

گیم پلی جدید ضربات پنالتی فیفا 19 بین دو تیم آث میلان و یوونتوس را در این ویدیو مشاهده کنید.

تگ ها


گیم فیفا 19 فوتبال