طارمی : از آمدن منشا خوشحالم

به گزارش مدال به نقل ازآی اسپورت - تیتر امروز برخی روزنامه در مورد ناراحتی مهدی طارمی بابت پیوستن گادوین منشا به پرسپولیس با واکنش این بازیکن مواجه شد ......

به گزارش مدال به نقل ازآی اسپورت - تیتر امروز برخی روزنامه در مورد ناراحتی مهدی طارمی بابت پیوستن گادوین منشا به پرسپولیس با واکنش این بازیکن مواجه شد ...

به گزارش مدال به نقل از آی اسپورت - تیتر امروز برخی روزنامه در مورد ناراحتی مهدی طارمی بابت پیوستن گادوین منشا به پرسپولیس با واکنش این بازیکن مواجه شد. آقای گل لیگ در این مورد گفت: «چرا باید از پرسپولیسی شدن منشا نارحت شده باشم؟ این حرف ها کذب محض است

طارمی با اشاره به گذشته خودش در پرسپولیس گفت: «زمانی که من به پرسپولیس آمدم مهاجمان خوب زیادی در این تیم بودم تا حدی که کسی مرا نمی شناخت. اما با همه رقابت دوستانه داشتم و خودم را اثبات کردم. در حال حاضر هم به منشا خوشامد گفته و قدم روی چشم