طارمی به چه کسی کنایه انداخت؟

مهاجم سابق پرسپولیس پستی کنایه دار را در فضای مجازی منتشر کرد....

مهاجم سابق پرسپولیس پستی کنایه دار را در فضای مجازی منتشر کرد.

به گزارش مدال،مهدی طارمی و رامین رضاییان که چند روز قبل حسابی در فضای مجازی سروصدا کرده بودند طبق اعلام کمیته باید در این مورد پاسخگو باشند.

حالا پس از گذشت چند روز،مهدی طارمی دراستوری اینستاگرام اش متنی را منتشر کرد که سوال ویژه ای را مطرح می کند.منظور طارمی چه کسی است و کنایه او به کیست؟

 

طارمی به چه کسی کنایه انداخت؟