طارمی نیت ازدواج با قریشی را ندارد

......

 

در روزهای اخیر خبر ازدواج مهدی طارمی با سحر قریشی به سرعت در فضای مجازی پیچید و در این بین واکنش هایی را هم شاهد بودیم.

یکی از دوستان نزدیک مهدی طارمی در این باره گفت: « مهدی از اینکه چنین شایعه ای براه افتاده خیلی ناراحت است و معتقد است نباید این قدر به راحتی با آبروی افراد بازی کرد. مهدی نیت ازدواج با خانم سحر قریشی را ندارد

واکنش تند برادر سحر قریشی که اتهام بدی را به مهدی طارمی وارد کرده بود قابل پیگیری است. او در صفحه شخصی اش از مهدی طارمی به عنوان غارتگر بیت المال یاد کرد. با این حال مهاجم تیم پرسپولیس قصد پاسخگویی و یا شکایت را ندارد و معتقد است ورود به این جریان او را وارد حاشیه خواهد کرد.

 

تگ ها


اخبار روز پرسپولیس لیگ برتر خلیج فارس فوتبال