طارمی نیمه نهایی را از دست داد

مهاجم تیم ملی با دریافت کارت زرد در بازی با چین بازی تیم ملی در مرحله نیمه نهایی را از دست داد....

مهاجم تیم ملی با دریافت کارت زرد در بازی با چین بازی تیم ملی در مرحله نیمه نهایی را از دست داد.

به گزارش خبرنگار مدال، مهدی طارمی مهاجم تیم ملی با دریافت کارت زرد در بازی با چین، دو کارته شد تا برای بازی مرحله نیمه نهایی محروم شود. زننده گل اول تیم ملی در بازی با چین، پیشتر در بازی با ویتنام از سوی داور بازی با کارت زرد جریمه شده بود و کارت زرد وی در بازی امشب، دومین کارت زرد وی در این مسابقات بود تا طبق قوانین وی بازی بعدی تیم ملی را به دلیل محرومیت از دست بدهد.
گفتنی است طبق مقررات این بازی‌ها، تک کارت زردها پس از این بازی حذف خواهند شد و بازیکنانی که در بازی نیمه نهایی با کارت زرد جریمه شوند مشکلی برای حضور در فینال نخواهند داشت.