طارمی: همه تیم‌ها به ما احترام می‌گذارند

صحبت های مهدی طارمی در مورد دستاوردهای کی روش برای تیم ملی فوتبال ایران را تماشا می کنید ......

صحبت های مهدی طارمی در مورد دستاوردهای کی روش برای تیم ملی فوتبال ایران را تماشا می کنید.