طارمی چند هفته نیمکت نشین است؟

به گزارش مدال ای اسپورت: فصل پیش که مهدی طارمی به پرسپولیس برگشت، 3 هفته اول را از دست داد و از هفته چهارم به ترکیب اصلی برگشت ......

به گزارش مدال ای اسپورت: فصل پیش که مهدی طارمی به پرسپولیس برگشت، 3 هفته اول را از دست داد و از هفته چهارم به ترکیب اصلی برگشت. سه هفته نیمکت نشینی، بخاطر دوری او از بدنسازی و تمرینات پیش فصل بود. اتفاقی که شاید، این فصل هم برای او تکرار شود. فصل پیش، طارمی 26 تیر ماه به پرسپولیس برگشت و از 27 تیر، در تمرینات شرکت کرد. 9 روز بعد، اولین هفته لیگ برتر بود. طارمی تا روز 22 مرداد، در پرسپولیس فیکس نشد و دقیقا، 26 روز برای اولین بازی صبر کرد.

طارمی امروز یعنی 19 تیر، بازگشتش به پرسپولیس را اعلام کرده و احتمالا از یک یا دو روز دیگر به تمرینات اضافه می شود. تاریخ شروع لیگ برتر، مثل فصل پیش 5 مرداد خواهد بود. با توجه به زمانی که طارمی برای تمرین و بدنسازی از دست داده، هفته های اول این فصل هم او باید از روی نیمکت بازی های تیمش را نگاه کند. اگر مثل فصل پیش برانکو حداقل 25 روز برای بازی دادن به او زمان بخواهد، طارمی هفته دوم را هم از دست می دهد.

البته حساسیت بازی با تراکتورسازی در روز 12 مرداد و گذشتن نزدیک به 24 روز از بازگشت طارمی، شاید باعث شود برانکو در هفته دوم به او بازی بدهد. موضوع مشخص، این است که طارمی این بار هم باید هفته اول فولاد بازی تیمش را از روی نیمکت ذخیره ها نگاه کند.

 

تگ ها


اخبار روز پرسپولیس فوتبال