طاهری: چیزی کسب نکردم که آرام بگیرم

نفر اول سنگین وزن انتخابی تیم ملی کشتی گفت: معلوم بود جهانی در این شرایط برگزار نمی‌شود، من هم چیزی هنوز کسب نکرده‌ام که آرام بگیرم....

وی در مورد اینکه قبلا گفته بود بعد از لیگ دچار بیماری شده، ادامه داد: من بعد از لیگ احساس کردم کرونا گرفتم و بدن درد شدید هم داشتم. اسفند ماه هم همین حالت‌ها را تجربه کردم و این دفعه سوم است که با این وضعیت روبه رو می‌شوم و البته این بار تست هم دادم که مثبت بود.

این مدعی سنگین وزن کشتی آزاد که در مسابقات انتخابی روز ۱۵ آبان اول شده بود، در مورد لغو مسابقات جهانی گفت: قابل پیش‌بینی بود که مسابقه برگزار نشود. به نظر من جام جهانی هم هرگز اعتبار و ارزش جهانی را ندارد. مشکلی با لغو جهانی ندارم، قطعا تمریناتم را بعد از بهبودی از کرونا سفت و سخت تر از قبل دنبال می‌کنم، خیلی جدی تر، بابرنامه تر، باهدف تر و باانگیزه بیشتر تمرین خواهم کرد چون هنوز چیزی کسب نکردم که بخواهد آرامم کند. تنها رسیدن به مدال جهانی و المپیک است که می‌تواند من را راضی کند.

تگ ها


کشتی آزاد امین طاهری