طراحی شخصیت «لبران جیمز» در NBA 2018

لبران جیمز، ستاره محبوب بسکتبال جهان یکی از چهره هایی بوده که دست اندر کاران بازی ان ......

لبران جیمز، ستاره محبوب بسکتبال جهان یکی از چهره هایی بوده که دست اندر کاران بازی ان.بی.ای برای طراحی اش زحمت زیادی کشیده اند. نتیجه کارشان را در این تیزر جذاب ببینید.

تگ ها


گیم بسکتبال