طراحی کاور مجله بارسا با «آندرس اینیستا»

طرح جلد شماره آخر مجله بارسا به عکس جالبی از مسئولان آکادمی لاماسیا اختصاص داشت که گرد آندرس اینیستا، یکی از بهترین محصولات آکادمی شان حلقه زده اند ......

طرح جلد شماره آخر مجله بارسا به عکس جالبی از مسئولان آکادمی لاماسیا اختصاص داشت که گرد آندرس اینیستا، یکی از بهترین محصولات آکادمی شان حلقه زده اند. در این ویدئو می توانید پشت صحنه جالب گرفتن این عکس را ببینید.