طرح لگو از بازی های المپیک

شرکت سازنده اسباب بازی لگو،طرح المپیک ریو را پس از 3500 ساعت تلاش ایجاد کرد ......

شرکت سازنده اسباب بازی لگو،طرح المپیک ریو را پس از 3500 ساعت تلاش ایجاد کرد.

لگو بزرگترین شرکت اسباب بازی جهان ، طرح لگوی شهر ریودوژانیرو را به بهانه المپیک پیش رو در این شهر، ایجاد کرد. این شرکت با کمک شرکتی دانمارکی این طرح را به عنوان هدیه ای برای بازی های ریودوژانیرو به مسئولان المپیک ارایه کرد

برای ایجاد این طرح، 50 سازنده لگو بیش از 3500 ساعت در کنار همدیگر کار کردند.

تگ ها


المپیک