طعم «پرواز با لباس بالدار» از ارتفاع 4 کیلومتری

پرواز رویای همیشگی انسان بوده و در سال های اخیر با پیشرفت تکنولوژی محقق شده و روز به روز گسترده تر می شود ......

پرواز رویای همیشگی انسان بوده و در سال های اخیر با پیشرفت تکنولوژی محقق شده و روز به روز گسترده تر می شود. طبیعی است که ورزشکاران این رشته مهیج و نوظهور همواره به دنبال اجرای برنامه های دیدنی و خاص باشند.

در این ویدئو فرد فوگن و ونس ریفت که از اسطوره های پرواز مدرن هستند، با لباس بالدار از ارتفاع 4 هزار متری و از فراز رشته کوه آلپ در ایتالیا پرواز کرده و دو ورزشکار دیگر با استادی تمام از اجرای ان ها فیلمبرداری کرده اند. 

تگ ها


اکستریم اسپورتس