طعنه لینه‌کر به ترامپ؛ شوخی نکن!

گری لینهکر در پاسخ به توئیت دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا که در آن به بزرگی آمریکا اشاره کرده بود به زبان روسی نوشت: شوخی میکنی ......
گری لینهکر در پاسخ به توئیت دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا که در آن به بزرگی آمریکا اشاره کرده بود به زبان روسی نوشت: شوخی میکنی ...

گری لینه‌کر در پاسخ به توئیت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا که در آن به بزرگی آمریکا اشاره کرده بود به زبان روسی نوشت: «شوخی می‌کنی.» دونالد ترامپ چند روز قبل در توئیتی از بزرگی آمریکا و احترام گسترده جهانی برای این کشور خبر داد. این توئیت باعث شد تا گری لینه‌کر، مهاجم پیشین تیم ملی فوتبال انگلیس که یکی از مجریان جام جهانی 2018 روسیه هم بود در واکنش به این پیام دونالد ترامپ با زبان روسی بنویسد: «شوخی می‌کنی.»