طعنه مجری تلویزیون به رویانیان و پاسخ درودگر: شما استقلالی هستید

طعنه مجری تلویزیون به رویانیان و پاسخ درودگر: شما استقلالی هستید ......

طعنه مجری تلویزیون به رویانیان و پاسخ درودگر: شما استقلالی هستید

 

تگ ها


برنامه سلام صبح بخیر صادق درودگر افشاگری جنجالی درودگر ویدیو ویدئو فوتبال