طلایی های روز پانزدهم

در روز پانزدهم رقابت های المپیک، تکلیف مدال در اوزان مختلف و رشته های بدمینتون، بوکس، کایاک 200 متر اسپرینت، کانوی دوبل، کایاک چهار نفره، شیرجه 10 متر، گلف، هندبال، پنجگانه مدرن، واترپولو، کشتی آزاد، فوتبال، دوی 1500 متر، تکواندو، دوی چهار در چهار صد متر مشخص شد ......

در روز پانزدهم رقابت های المپیک، تکلیف مدال در اوزان مختلف و رشته های بدمینتون، بوکس، کایاک 200 متر اسپرینت، کانوی دوبل، کایاک چهار نفره، شیرجه 10 متر، گلف، هندبال، پنجگانه مدرن، واترپولو، کشتی آزاد، فوتبال، دوی 1500 متر، تکواندو، دوی چهار در چهار صد متر مشخص شد. کمیل قاسمی نماینده شایسته 125 کیلوگرم کشتی آزاد کشورمان، در دیدار نهایی مغلوب شد و به مدال نقره بسنده کرد.

تگ ها


اخبار ویژه المپیک