طلایی های روز چهاردهم

در روز چهاردهم از رقابت های المپیک ریو، وضعیت مدال ها در برخی از اوزان و رشته های پیاده روی، بدمینتون، دوچرخه سواری بی ام ایکس مردان و زنان، پرش با اسب، فوتبال زنان، پنجگانه مدرن زنان، تکواندو مردان و زنان، کشتی آزاد، پرتاب چکش، دوی چهار در صد متر امدادی مردان مشخص شد ......

در روز چهاردهم از رقابت های المپیک ریو، وضعیت مدال ها  در برخی از اوزان و رشته های پیاده روی، بدمینتون، دوچرخه سواری بی ام ایکس مردان و زنان، پرش با اسب، فوتبال زنان، پنجگانه مدرن زنان،  تکواندو مردان و زنان، کشتی آزاد، پرتاب چکش، دوی چهار در صد متر امدادی مردان مشخص شد. از اتفاقات مهم روز چهاردهم طلایی شدن حسن یزدانی و کسب مدال برنز توسط حسن رحیمی در رقابت های کشتی آزاد بود.

تگ ها


اخبار روز المپیک