طلایی های روز یازدهم المپیک ریو

در روز یازدهم رقابت های المپیک ریو ورزشکاران در رشته های ژیمناستیک بخش پارالل، بخش حرکات زمینی، بارفیکس، پرش سه گام، قایقرانی کانو، کایاک، دوچرخه سواری اومنیوم، اسپرینت و کایرین، شیرجه، قایقرانی بادبانی کلا لیزر و فین، کشتی فرنگی، وزنه برداری، پرش ارتفاع، دوی 110 متر با مانع به رقابت پرداختند ......

در روز یازدهم رقابت های المپیک ریو ورزشکاران در رشته های ژیمناستیک بخش پارالل، بخش حرکات زمینی، بارفیکس، پرش سه گام، قایقرانی کانو، کایاک، دوچرخه سواری اومنیوم، اسپرینت و کایرین، شیرجه، قایقرانی بادبانی کلا لیزر و فین، کشتی فرنگی، وزنه برداری، پرش ارتفاع، دوی 110 متر با مانع به رقابت پرداختند. رویداد مهم روز یازدهم، کسب مدال برنز قاسم رضایی در 98 کیلوگرم کشتی فرنگی بود.

تگ ها


اخبار روز المپیک