طلسم جهانبخش؛ بدترین بازیکن زمین!

در حالی که برایتون موفق شد در زمین تیم کریستالپالاس به یک برد ارزشمند دست پیدا کند و بازیکنان برایتون نمایش خوبی ارائه کردند، اما علیرضا جهانبخش نتوانست انتظارات را برآورده کند و با گرفتن امتیاز 5/4بعد از گلر کریستال پالاس کمترین امتیاز را بین 22 بازیکن داخل زمین گرفت ......

در حالی که برایتون موفق شد در زمین تیم کریستالپالاس به یک برد ارزشمند دست پیدا کند و بازیکنان برایتون نمایش خوبی ارائه کردند، اما علیرضا جهانبخش نتوانست انتظارات را برآورده کند و با گرفتن امتیاز 5/4بعد از گلر کریستال پالاس کمترین امتیاز را بین 22 بازیکن داخل زمین گرفت ...

در حالی که برایتون موفق شد در زمین تیم کریستال‌پالاس به یک برد ارزشمند دست پیدا کند و بازیکنان برایتون نمایش خوبی ارائه کردند، اما علیرضا جهانبخش نتوانست انتظارات را برآورده کند و با گرفتن امتیاز 5/4 بعد از گلر کریستال پالاس کمترین امتیاز را بین 22 بازیکن داخل زمین گرفت. بازیکن ایرانی برایتون در این مسابقه یک شوت داخل چهارچوب داشت، اما به سنت 12مسابقه گذشته برای برایتون در گلزنی یا ساختن گل ناکام ماند.