طنز؛ آواز خوانی دنی آلوز در استادیوم خالی

دنی آلوز با میکروفونی که در استادیوم خالی به دستش افتاده هر چی میخواهد دل تنگش میگوید ......

دنی آلوز با میکروفونی که در استادیوم خالی به دستش افتاده هر چی می‌خواهد دل تنگش می‌گوید.

تگ ها


طنز ورزشی ویدئو دنی آلوز پاری سن ژرمن لوشامپیونه فرانسه فوتبال