طنز؛ خوشحالی سولسشایر از تساوی در فرگی تایم!

مربی موفق یونایتد در پنج دقیقه آخر به تساوی رسید...

من یونایتد پس از هشت برد پیاپی با سولسشایر، در حالیکه دو بر صفر عقب بود، در پنج دقیقه دو گل زد و بازی را در فرگی تایم مساوی کرد.