طنز؛ کتکی که کلوپ از آنجلوتی خورد!

آنجلوتی و کلوپ در سکانسی سینمایی مقابل هم قرار میگیرند. اما این آنجلوتی است که به راحتی رقیبش را نق ......

آنجلوتی و کلوپ در سکانسی سینمایی مقابل هم قرار می‌گیرند. اما این آنجلوتی است که به راحتی رقیبش را نقش بر خاک می‌کند.

تگ ها


طنز ورزشی ویدئو فوتبال