طوفان «استلا» و لذت موج سواری در زمستان

با سَم هَمِر در این ویدیو همراه شوید تا دیدنی ترین موجهای اقیانوس در زمستان نیوجرسی را از زوایایی متفاوت تجربه کنید ......

با «سَم هَمِر» در این ویدیو همراه شوید تا دیدنی ترین موجهای اقیانوس در زمستان نیوجرسی را از زوایایی متفاوت تجربه کنید.

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس