عابدزاده چه توصیه ای به پسرش کرده است؟

احمد رضا عابدزاده در فوتبال ایران تکرار نشدنی است. او به عقاب شهره است و این به خاطر سال ......

احمد رضا عابدزاده در فوتبال ایران تکرار نشدنی است.
او به عقاب شهره است و این به خاطر سال های پایداری او در فوتبال و سیوهای خوبش بوده است
شاید برایتان جالب باشد که او به پسرش چه توصیه ای کرده است! فقط یک کلمه. در درون دروازه باید مثل یک گربه باشی.
امیر الگوی دروازه بانی اش البته پسر اشمایکل است که همانند پدرش تسلیم نمی شود و به مسیر سخت ادامه می دهد

تگ ها


اخبار روز فوتبال