عابدینی در آستانه کسب مدال

مجتبی عابدینی با درخشش مقابل حریف فرانسوی خود به جمع 4 نفر صعود کرد. برای کسب مدال تنها به یک پیروزی نیاز دارد ......

مجتبی عابدینی با درخشش مقابل حریف فرانسوی خود به جمع 4 نفر صعود کرد. برای کسب مدال تنها به یک پیروزی نیاز دارد.

تگ ها


رزمی شمشیربازی