عاقبت خوشحالی زودهنگام به خیال برد (منتخب ورزش‌های مختلف)

از قدیم گفتن صبر کلید پیروزی است، اما از آنجا که بدن ورزشکارها آدرنالین بیشتری از مردم عادی دارند، صبر کردن گویا برایشان کمی سخت تر است ......

از قدیم گفتن صبر کلید پیروزی است، اما از آنجا که بدن ورزشکارها آدرنالین بیشتری از مردم عادی دارند، صبر کردن گویا برایشان کمی سخت تر است.

در این ویدئو میتوانید منتخبی از عجول ترین ورزشکاران جهان را ببینید که با خوشحالی بی موقع هم خودشان را در چشم جهانیان مضحک جلوه دادند و هم زحمات هم تیمی هایشان را خیلی هنرمندانه به هدر دادند. البته با رعایت انصاف می توان گفت کمی هم بدشانسی آوردند!

تگ ها


فوتبال