عالیشاه در بیمارستان

هافبک پرسپولیس بار دیگر به بیمارستان مراجعه کرد....

هافبک پرسپولیس بار دیگر به بیمارستان مراجعه کرد.

به گزارش مدال،امید عاليشاه که به واسطه درد کمر از لیست پرسپولیس برای دیدار با پاختاکور کنار گذشاته شد،امروزیک بار دیگر براي انجام فيزيوتراپي به بيمارستان رفت.هنوز کادر پزشکی پرسپولیس به صورت رسمی میزان مصدومیت عالیشاه را اعلام و مشخص نکرده است.