عالیشاه: مهم سه امتیاز بود/ ویدیو

امید عالیشاه پس از برد مقابل صنعت نفت با خبرنگاران مصاحبه کرد....

عالیشاه: خداروشکر توانستیم سه امتیاز مهم این بازی را کسب کنیم./ موقعیت های زیادی داشتیم اما مهم سه امتیاز بود./ اگر بخواهیم قهرمان شویم نباید کاری به تیم های دیگر داشته باشیم و باید بیشتر از طرف هواداران حمایت شویم.