عالیشاه و 24 ابدی

امید عالیشاه در جشن قهرمانی پرسپولیس به یاد هادی نوروزی بود....

امید عالیشاه در جشن قهرمانی پرسپولیس به یاد هادی نوروزی بود.

امید عالیشاه در جشن قهرمانی پرسپولیس یاد و خاطره هادی نوروزی را گرامی داشت.

به گزارش مدال، امید عالیشاه در اقدامی حالب با پوشیدن تی شرتی که عکس هادی نوروزی روی آن نقش بسته بود یاد و خاطره کاپیتان فقید سرخ ها را در جشن قهرمانی  زنده نگه داشت.