عباس‌زاده در تراکتور ماندنی شد!

مهاجم تیم فوتبال تراکتور که امروز قراردادش با این تیم را فسخ کرده بود، در این تیم ماندنی شد....

عبا‌س‌زاده قرار است طی روزهای آینده در تمرینات تراکتور شرکت کند.

تگ ها


تراکتور محمد عباس زاده