عبدالله بیرانوند به مقام هشتم جهان رسید

عضو تیم وزنه برداری جوانان ایران عنوان هشتم مسابقات جوانان جهان را به خود اختصاص داد....

بیرانوند در حرکت یک‌ضرب فقط وزنه ۱۴۳ کیلوگرم را مهار کرد و در مهار وزنه‌های ۱۴۹ و ۱۵۲ کیلوگرم موفق نبود تا در رده هفتم قرار گیرد. وی در حرکت دوضرب وزنه‌های ۱۶۲ و ۱۶۸ کیلوگرم را بالای سر برد و نتوانست وزنه ۱۷۲ کیلوگرم را مهار کند و در این حرکت نهم شد.

بیرانوند با ثبت رکورد مجموع ۳۱۱ کیلوگرم در رده هشتم قرار گرفت.

رده‌بندی و عملکرد وزنه‌برداران حاضر در رقابت گروه A دسته ۸۱ کیلوگرم:

۱. توشتمیروف (ازبکستان): در حرکت یک‌ضرب ۱۶۱ کیلوگرم، دوضرب ۱۸۲ کیلوگرم و با مجموع ۳۴۳ کیلوگرم (سه طلا)

۲. کارن مارگاریان (ارمنستان): در حرکت یک‌ضرب ۱۵۲ کیلوگرم (نقره)، دوضرب ۱۷۵ کیلوگرم(چهارم) و با مجموع ۳۲۷ کیلوگرم (نقره)

۳. خوجی‌اکبر اولیموف (ازبکستان): در حرکت یک‌ضرب ۱۵۰ کیلوگرم (چهارم)، دوضرب ۱۷۶ کیلوگرم (برنز) و با مجموع ۳۲۶ کیلوگرم (برنز)

۴. سورن گریگوریان (ارمنستان): در حرکت یک‌ضرب ۱۴۸ کیلوگرم (پنجم)، دوضرب ۱۷۵ کیلوگرم (پنجم) و با مجموع ۳۲۳ کیلوگرم (چهارم)
.
.
.

۸. عبدالله بیرانوند (ایران): در حرکت یک‌ضرب ۱۴۳ کیلوگرم (هفتم)، دوضرب ۱۶۸ کیلوگرم (نهم) و با مجموع ۳۱۱ کیلوگرم (هشتم)

تگ ها


وزنه برداری