عجایب فوتبال؛ ترازو سبب اختلاف در رئال مادرید

دلیل اختلاف سانتیاگو سولاری و ایسکو مشخص شد....

دلیل اختلاف سانتیاگو سولاری و ایسکو مشخص شد.

تا کنون دلیل نیمکت نشینی و بعضا سکونشینی ایسکو در رئال مادرید سولاری، اختلاف و شرایط فیزیکی بازیکن عنوان شده بود.
به گزارش مدال، کادناسر در گزارشی عجیب و جالب علت اختلاف بین ایسکو و سانتیاگو سولاری را ترازو عنوان کرده است.
در این گزارش آمده است که سولاری قانونی در رختکن تیم تحمیل کرده بود که بر اساس آن، دوشنبه ها همه بازیکنان باید به روی ترازو می‌رفتند و خودشان را وزن می‌کردند.
چند هفته‌ای طول کشید تا بازیکنان به این حرکت رضایت دهند اما در نهایت موفق به انجام این کار شد. وقتی این قانون از سمت سولاری در تیم وضع شد، ایسکو مخالف بود و هیچوقت بر روی ترازو نرفت تا خودش را وزن کند.
گفته می‌شود این شروع نیمکت نشینی و اختلاف سرمربی و بازیکن بوده و عدم آمادگی ایسکو دلیل عدم استفاده از وی در ترکیب نبوده است.
با روی کار آمدن زیدان بارقه‌های امید در بازیکن زنده شده و امکان دارد که ایسکو تابستان کهکشانی‌ها را ترک نکند و جایگاه سابق خود را دوباره در تیم زین الدین زیدان بدست بیاورد.