عجیب‌ترین نشست مطبوعاتی در غیاب میکروفن

فرازکمالوند و مدیررسانه ای نفت آبادان در چنین شرایطی پاسخ خبرنگاران مشهدی را دادند ......

فرازکمالوند و مدیررسانه ای نفت آبادان در چنین شرایطی پاسخ خبرنگاران مشهدی را دادند.

ورزشگاه امام رضا(ع) در حالی که همه چیز این ورزشگاه بوی نوی می دهد امکانات  سمعی ـ بصری برای سالن کنفرانس هماهنگ نشده تا خبرنگاران مجبور باشند از راه نزدیک با سرمربی نفت آبادان مصاحبه کنند

تگ ها


اخبار روز صنعت نفت آبادان لیگ برتر خلیج فارس فوتبال