عربستانی ها برای دیدار با ایران در پارک تمرین کردند!

در جلسه هماهنگی حمید استیلی مدیر تیم امید ایران به مسافت و زمان برگزاری تمرینات تیم ملی اعتراض کرد ......

در جلسه هماهنگی حمید استیلی مدیر تیم امید ایران به مسافت و زمان برگزاری تمرینات تیم ملی اعتراض کرد.
استیلی به ناظر مسابقات اعلام کرد که برای برگزاری تمرین در صبح ما باید بازیکنان را ٦ صبح از خواب بیدار کنیم که این روش با اصول حرفه ای در تضاد است. وی در ادامه تاکید کرد: مسافت هتل تا محل برگزاری تمرین نیز بسیار طولانی است به طوری که ما روزانه ٢ ساعت در راه هستیم تا بتوانیم یک جلسه تمرینی برگزار کنیم.
پس از اعتراض استیلی، نماینده عربستان نیز اعتراض شدیدتری به این موضوع داشت. مدیر تیم امید عربستان اعلام کرد که آنها برای این که به دهکده نزدیک باشند هتل خود را در مرکز شهر جاکارتا گرفته که از جاکارتا تا منطقه چی کاران ٢٠٠ کیلومتر است و به همین دلیل آنها روزانه برای برگزاری یک جلسه تمرینی ٦ ساعت در راه بوده اند.
مدیر عربستانی مدعی شد فقط دو جلسه تمرینی در چی کاران داشته‌اند و ٢ جلسه هم تمرین خود را در پارکی که در مجاورت هتل شان بوده برگزار کرده‌اند.

تگ ها


فوتبال