عزت الهی امروز اسکن می شود

امروز میزان دقیق مصدومیت بازیکن ملی پوش کشورمان و مدت دوری او از میادین مشخص خواهد شد ......

امروز میزان دقیق مصدومیت بازیکن ملی پوش کشورمان و مدت دوری او از میادین مشخص خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مدال پائول کلمنت سرمربی ردینگ اعلام کرد سعید عزت الهی امروز اسکن و میزان مصدومیت وی مشخص خواهد شد. این بازیکن احتمالا مدتی کوتاه از میادین دور خواهد بود.

تگ ها


لیگ برتر خلیج فارس فوتبال