عصبانیت بیرانوند از اینجا آغاز شد

بیرانوند از زمان شروع اتفاقات ورزشگاه غدیر عصبی شد و این عصبانیت و عدم تمرکز تا پایان مسابقه مشهود بود....

به گزارش مدال،بیرانوند از زمان شروع اتفاقات ورزشگاه غدیر عصبی شد و این عصبانیت و عدم تمرکز تا پایان مسابقه مشهود بود.