عصبانیت مدیر برنامه های گوستاوو گومز، در مذاکره با میرابلی

مدت هاست که مذاکرات میان سرانمیلان و بوکاجونیورزجریان دارد، اما طرفین به توافق نرسیده اند ......

مدت هاست که مذاکرات میان سران میلان و بوکاجونیورز جریان دارد، اما طرفین به توافق نرسیده اند.

به گزارش TyC Sports آرژانتین، مدیر برنامه های گوستاوو گومز، شیشه پنجره اتاق میرابلی را شکسته است! بوکا از 5 میلیون یورو بیشتر نمی خواهد سرمایه گذاری کند و میلان هم بر روی رقم 7 میلیون یورو به صورت دائمی یا حداقل قرضی با بند خرید اجباری اصرار می کند. این اختلاف عقیده، باعث شده مدیر برنامه های گوستاوو گومز با صندلی، شیشه اتاق میرابلی را بشکند.

تگ ها


اخبار روز گوستاوو گومز آث میلان فوتبال