عصبانیت پیشکسوت پرسپولیس از احمدزاده؛ پرسپولیس نیاز به امثال تو ندارد!

اظهارات فرشاد احمدزاده در خصوص پیشکسوتان پرسپولیس مبنی بر اینکه حق حرف زدن درباره او را ندارند فرشاد پیوس را حسابی عصبانی کرده است ......

اظهارات فرشاد احمدزاده در خصوص پیشکسوتان پرسپولیس مبنی بر اینکه حق حرف زدن درباره او را ندارند فرشاد پیوس را حسابی عصبانی کرده است.

به گزارش مدال، فرشاد پیوس می گوید: اين فرشاد احمدزاده اگر در دهه 60 بازي مي كرد، با وجود بزرگاني مثل علي پروين،ناصر محمدخاني،حميد درخشان، محسن عاشوري، محمد پنجعلي، مرتضي كرماني مقدم، مجتبي محرمي و... توپ جمع كن پرسپوليس هم نمي شد. اين بچه بايد در حد و اندازه هاي خودش حرف بزند.

 من از شما مي پرسم،اين بچه چند سال در پرسپوليس بازي كرده است؟ جوري اين كوچولوها حرف مي زنند انگار ركورددار بازي در پرسپوليس هستند.به اين بچه مي گويم بهتر است به بازي در همان ليگ ناشناخته لهستان فكر كند چون پرسپوليس نيازي به امثال احمدزاده ندارد!