عقاب های فوتبال در یک قاب

به گزارش مدال به نقل از خبر ورزشی، اما در فوتبال ساحلی شرایط کمی فرق می کند ......

به گزارش مدال به نقل از خبر ورزشی، اما در فوتبال ساحلی شرایط کمی فرق می کند. تیم  ملی سال های سال است که صاحب یک دروازه بان خوب است. به نام پیمان حسینی که در همه موفقیت های سال های اخیر این رشته ورزشی دخیل بوده. به او می گویند عقاب فوتبال ساحلی و حتی با عابدزاده مقایسه اش می کنند اما پیمان این را دوست ندارد و می گوید عقاب یکی است. احمد رضا عابدزاده.

 

تگ ها


اخبار روز فوتبال