علیرضا جهانبخش؛ تهدید بزرگ برای تیم‌های لیگ جزیره

سایت انگلیسی زبان transfertavern بازیکن ملیپوش تیم برایتون را کلید تهدید این تیم برای تیمهای لیگ برتر جزیره دانست ......

 سایت انگلیسی زبان transfertavern بازیکن ملی‌پوش تیم برایتون را کلید تهدید این تیم برای تیم‌های لیگ برتر جزیره دانست.

به گزارش خبرنگار مدال، در گزارش این سایت آمده است: جهانبخش در حال حاضر کلید تهدید تیم فوتبال برایتون برای سایر تیم های لیگ برتری  است و این بازیکن می تواند عملکرد بسیار خوبی را در طول دیدارها از خود نشان دهد.

ستاره ایرانی هنوز فرصت فراوانی را از سوی سرمربی خود دریافت نکرده و به نوعی سرمربی تیم برایتون او را عمدا به یک بازیکن نیمکت نشین تبدیل کرده است. بسیاری بر این عقیده اند این سرمربی در تلاش است تا کیفیت فنی این بازیکن را رشد دهد.

تگ ها


علیرضا جهانبخش برایتون و هاو آلبیون فوتبال