علیرضا کریمی با برد مقتدرانه آغاز کرد

علیرضا کریمی، کشتی گیر وزن ۸۶ کیلوگرم کشورمان در اولین تقابل در المپیک با نتیجه ۹ بر صفر محمد سعداوی از تونس را برد و به مرحله بعد رسید ......

علیرضا کریمی، کشتی گیر وزن ۸۶ کیلوگرم کشورمان در اولین تقابل در المپیک با نتیجه ۹ بر صفر محمد سعداوی از تونس را برد و به مرحله بعد رسید.

 

تگ ها


اخبار روز کشتی