علی نژاد از فدراسیون تنیس روی میز بازدید کرد

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان در محل فدارسیون تنیس روی میز حضور یافت....

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی علی نژاد در این نشست ضمن تایید عملکرد فدراسیون تنیس روی میز گفت : تنیس روی میز طی چند سال اخیر پیشرفت های قابل توجهی داشته و عملکرد این فدراسیون مورد تایید وزارت ورزش و جوانان است. 

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان در ادامه اظهار داشت :  کسب مدال در مسابقات مهمی همچون بازیهای آسیایی در تنیس روی میز و عملکرد خوب بین المللی از کارهای بزرگ فدراسیون تنیس روی میز محسوب می شود. 

وی افزود: امیدواریم باتوجه به مدیریت خوبی که این فدراسیون دارد شاهد موفقیت های بیشتری در تنیس روی میز باشیم.

مهرداد علی قارداشی رئیس فدراسیون تنیس روی میز در این نشست ضمن  قدردانی از حمایت های مدیران وزارت ورزش و جوانان ، توضیحاتی در خصوص امورجاری فدراسیون و اقدامات انجام شده در کشور ارائه داد . 

رئیس فدراسیون تنیس روی میز در ادامه گفت : تنیس روی میز با حمایت های هیئت رئیسه و همدلی خانواده تنیس روی میز خصوصا روسای هیئت های استانی موفقیت های زیادی را بدست آورد که با برنامه ریزی فدراسیون تنیس روی میز تلاش می کنیم در آینده نیز موفقیت های جدیدی برای کشورمان رقم بخورد .

تگ ها


مهدی علی نژاد مهرداد علی قارداشی فدراسیون تنیس روی میز