علی کریمی: خودم مالک باشگاه سپيدرود هستم! استعفا بدهم؟/ویدیو

عصبانیت علی کریمی از دست خبرنگاران و فاش شدن یک راز بزرگ را تماشا می کنید ......

عصبانیت علی کریمی از دست خبرنگاران و فاش شدن یک راز بزرگ را تماشا می کنید.