علی کریمی در خصوص آزادسازی خرمشهر چه گفت ؟

به گزارش مدال به نقل از طرفداری - علی کریمی بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال ایران پستی جالب توجه را در اینستاگرام خود در خصوص سالروز آزاد سازی خرمشهر منتشر کرده است ......

به گزارش مدال به نقل از طرفداری - علی کریمی بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال ایران پستی جالب توجه را در اینستاگرام خود در خصوص سالروز آزاد سازی خرمشهر منتشر کرده است ...

به گزارش مدال به نقل از طرفداری - علی کریمی بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال ایران پستی جالب توجه را در اینستاگرام خود در خصوص سالروز آزاد سازی خرمشهر منتشر کرده است.

کریمی در این پست نوشت:

خرمشهر را خدا ازاد كرد ولی ما آبادش نكرديم. (ما = اونايی كه سِمت و وظيفشون بوده و هست)